Gümrükleme Ne Demek?

Yurtdışında  gerçekleştirilen ithalat veya ihracat işlemleri sırasında ürün ya da hizmetlerin gümrüklü sahalardan geçişinde devletle olan iş ve işlemlerin yürütülmesi hizmetine gümrükleme denir.

 

Gümrük Müşavirliği Ne Anlama gelir?

Gümrük işlemlerine konu eşya veya hizmetin gümrük işlemlerini dolaylı temsil yoluyla takip eden, sonuçlandıran ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından izin belgesi verilen serbest meslek sahiplerine gümrük müşaviri denilir.

 

Gümrükleme hizmetlerinin yerine getirilmesi için görev alan gümrük müşavirleri, ülkemizde kanunla kurulmuş ilk mesleği icra etmektedirler.

 

Gümrükleme hizmetleri kapsamında, gümrük müşavirleri, dolaylı temsil yoluyla kendi adına fakat başkasının temsilcisi olarak hareket eder. Gümrük müşavirleri, temsil edilen kişi adına hareket ettiğini beyan etmek ve sahip olduğu temsil yetki belgesini gümrük idarelerine ibraz etmekle mükelleftir.

 

Gümrükleme Hizmetleri Nelerdir?

 

Gümrük Beyannamesinin tanzimi

 

İhracatçı Birlikleri Tasdiki

 

Faturanın düzenlenmesi

 

ATR –EUR1- MENŞE ŞAHADETNAMESİ vb. belgenin tanzimi ve Ticaret Odası tasdiki

 

Geçici çıkışlarda süre takibi

 

Gümrük Beyannamelerinin kapatılışı

 

Ordino alımı

 

Evrak teslimatı

 

Gümrük Beyannamesi tescil ve işlemlerinin takibi

 

Teminat mektubu veya bloke çeklerin alımı

 

G.T.İ.P Tespiti

 

Gümrükleme ile ilgili diğer iş ve işlemlerin takibi

 

Gümrükleme hizmetleri için en dikkat edilmesi gereken konu, tüm iş ve işlemlere başlamadan önce mutlaka alanında uzman ve yetki belgesine sahip bir gümrükleme firmasından bilgi alınmasıdır. Yapılacak yanlış bir iş veya işlemin daha fazla masraf ve zaman kaybına yol açacağı unutulmamalıdır.

 

Müşteri HizmetleriUA-220972748-1